Visie

Therapie gaat voor mij over onvoorwaardelijk aanwezig leren zijn bij jezelf. Vanuit acceptatie kan verandering plaatsvinden.

Visie

Mijn mensbeeld en visie op het leven en psychotherapie zijn sterk beïnvloed door de westerse en boeddhistische (oosterse) psychologie. Zowel psychotherapie als boeddhisme zijn gericht op het verminderen van en omgaan met de frustraties en tekortkomingen van het menselijk leven en op het contact maken met de innerlijke kracht en het aanpassingsvermogen van de menselijke geest.

Ieder mens doet in de loop van zijn of haar leven ervaringen op die de kijk op wie we zelf zijn en de werkelijkheid bepalen. Als die ervaringen negatief of traumatisch zijn kunnen ze in het latere leven belemmerend werken en ons verhinderen om voluit te leven, zowel in sociaal, psychologisch, beroepsmatig en spiritueel opzicht. Het kan leiden tot een geblokkeerd/onecht zelf in plaats van een leven vanuit verbondenheid met de eigen wensen, krachten, gevoelens en de fundamentele goedheid die de diepere natuur van iedereen is.

Wat is therapie?

Het woord therapie stamt af van het griekse woord ’therapeia’ wat methode om iemand te genezen/helen of behandeling betekent. Het zou ook omschreven kunnen worden als het geven van zorg en aandacht aan een ander door naast de ander te staan. In de therapie help ik u contact te maken met uzelf en te ontdekken en ervaren dat u veel meer bent dan uw klachten, probleemgedrag en negativiteit waar men zich doorgaans zo sterk mee identificeert. Door vanuit onvoorwaardelijke acceptatie aanwezig te zijn hoop ik een sfeer te creëren waarin u kunt ervaren dat u in wezen goed bent en dat u naar alle kanten van uzelf mag en durft te kijken.

Sigmund Freud heeft ooit geschreven dat psychoanalyse in essentie een genezing door middel van liefde is. In psychotherapie is de onvoorwaardelijke acceptatie en het met liefdevolle en open aandacht aanwezig zijn bij de ander een zeer belangrijke factor die mensen in staat stelt contact te maken met zowel hun kwetsbare en gekwetste delen als met hun bron van innerlijke kracht. De therapeutische relatie kan daarbij behulpzaam en helend zijn.

In de therapeutische ontmoeting kan men ruimte vinden waar geen ruimte (meer) lijkt te zijn. In mijn praktijkruimte hoop ik u te helpen bij het vinden van deze vrije ruimte in uzelf. Het gesprek, de interventies, de mindfulness- en compassie-oefeningen helpen daarbij om u bewust te worden van ongezonde patronen, gezonde patronen aan te leren en contact te maken met uw fundamentele goedheid en gezondheid.